เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Tensorflow API

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Tensorflow API

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Tensorflow API

Tensorflow API เป็น library ที่พัฒนาโดย Google แบบ open source สำหรับการใช้งานด้าน Machine Learning (การเรียนรู้ของเครื่อง)

Workshop: Machine Learning (Tensorflow API)

เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนใจเกี่ยวกับ Computer Vision เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Tensorflow API

รับจำนวน 20 คน เท่านั้น

เนื้อหาอบรมเหมาะสำหรับระดับผู้เริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับ Computer Vision

  1. – แนะนำเกี่ยวกับ Tensorflow API
  2. – การติดตั้ง Python บน Windows
  3. – การติดตั้ง OpenCV
  4. – การติดตั้ง Tensorflow API
  5. – ทดลองเขียนโค้ดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เขียนโดย :อาจารย์เก่ง จันทร์นวล

 

แชร์ข่าวนี้