ไอทีร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ไอทีร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รวมภาพกิจกรรมวันที่ 16 สิงหาคม 2561

รวมภาพกิจกรรมวันที่ 17 สิงหาคม 2561

รวมภาพกิจกรรมวันที่ 18 สิงหาคม 2561

แชร์ข่าวนี้