โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เรื่อง การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เรื่อง การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 (BRICC III)

The 3rd Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2019 (BRICC Festival 2019)

  เรื่องการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 (BRICC III) เรื่องการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion ชิงรางวัลพร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนรางวัล ซึ่งมีทีมคัดเลือกเข้ารอบจำนวน 9 ทีม เพื่อวันแข่งขันในวันตัดสิน จัดขึ้นในวันที่  3 กุมภาพันธ์  2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและพิธีมอบรางวัล ให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion ในครั้งนี้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโครต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์นวัฒกร โพธิสาร คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์


ผลการแข่งขันการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion ครั้งนี้ มีทีมได้รับรางวัลชนะเลิศตามลำดับ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

ทีมเป็ดน้อย จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

 ทีม BC-Infinity จาก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม Change จาก สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


รางวัลชมเชย

ทีม Darwin จาก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทีม Telatubbie จาก สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทีม Hoegaarden จาก สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทีม CuteBoy จาก สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทีม G-one จาก สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทีม TrueTeam จาก สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพบรรยากาศกิจกรรม 01

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 02

แชร์ข่าวนี้