ประกาศลงทะเบียนสอบโครงงานนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศลงทะเบียนสอบโครงงานนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศลงทะเบียนสอบโครงงานนักศึกษา ในเดือนกรกฎาคม 2561
นักศึกษาที่ต้องการสอบโครงงานภาคการศึกษาที่ 3/2560

ที่ไม่ได้แจ้งวันสอบชัดเจนเนื่องจาก ต้องสอบถามจากกรรมการสอบก่อน แต่คงไม่เกิน วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

เอกสารที่แนบเพื่อขอขึ้นสอบประกอบด้วย
1) เอกสาร CI.04-1 และ CI.04-2 ที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
2) เอกสาร CI.05 ที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
3) เอกสาร รูปเล่มฉบับเต็มของโครงงานตามจำนวนกรรมการสอบ จำนวน 4-5 เล่ม (ตามจำนวนกรรมการสอบ)
นำเอกสารทั้งหมดมาส่งที่โต๊ะอาจารย์ปุริม ชฎารัตนฐิติ ภายในวันนี้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ อ.ปุริม ชฏารัตนฐิติ
เบอร์โทรติดต่อ 081-7608307
คลิกเพื่อลงทะเบียน
สามารถลงได้ไปจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

แชร์ข่าวนี้