ประกาศตารางสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษา 2561

ประกาศตารางสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษา 2561

ตารางสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา

วันที่ 5 กันยายน 2561 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

แชร์ข่าวนี้