ประกาศผลสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา ครั้งที่ 2 (เดือนมิถุนายน 2561)

ประกาศผลสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา ครั้งที่ 2 (เดือนมิถุนายน 2561)

ผู้ที่มีผลการสอบ “ผ่านมีเงื่อนไข”

ให้ทำการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยและได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากคณะกรรมการ

กำหนดส่งเอกสารแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ อ.พิชิต วันดี ภายในวันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

* หากไม่ดําเนินการแก้ไขตามวันเวลาที่กําหนด ผลการสอบจะถูกปรับเป็น “ไม่ผ่าน”

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ==> ประกาศผลสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษาครั้งที่ 2

แชร์ข่าวนี้