ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ได้รับเกียรติ จากท่านอาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย เป็นผู้ที่ให้ความรู้ แนะนำหลักสูตรและแผนการเรียน เรียน IT แล้วดีอย่างไร เรียน IT อย่างไรให้จบและมีอาชีพ ในครั้งนี้

จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศกิจกรรม

แชร์ข่าวนี้