การประชุมสามัญครั้งที่ 3/2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมสามัญครั้งที่ 3/2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชา

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561 ในวันพุธที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกเพื่อดูภาพ

แชร์ข่าวนี้