กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

สาขาวิชาเทคโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ซึ่งนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4
ได้นำของขวัญรวมกว่า 500 ชิ้น มาเพื่อแจกและร่วมดำเนินกิจกรรมให้กับเด็กๆ ในงานวันเด็กในครั้งนี้
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ หรืออาคาร22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรม

แชร์ข่าวนี้