รวมภาพคว้ารางวัลของไอที ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3

รวมภาพคว้ารางวัลของไอที ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท StopMotion


รางวัลชนะเลิศ 

โครงการแข่งขันพัฒนาโครงการและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ Internet of Thing ระดับอุดมศึกษา


รางวัลชมเชย

การแข่งขันทักษะอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกับระบบควบคุม SMART FARM


รวมภาพการรับรางวัลต่างๆ เพิ่มเติม

แชร์ข่าวนี้