ขอเชิญชาวไอทีทุกท่าน ร่วมพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์

ขอเชิญชาวไอทีทุกท่าน ร่วมพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์

เนื่องด้วยชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดตารางการจัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ในปีการศึกษา 2561 เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยได้จัดให้นักศึกษาแต่ละสาขารับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการตักบาตร

ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรกับนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพ

ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กำหนดการ

เวลา 07.00น. พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต
เวลา 07.30น. พระสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
เวลา 07.40น.  ประธานในพิธีจุดเทียน-ธูป ที่พระประธาน/อาราธนาศีล/กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน/คณะสงฆ์ให้พร/กล่าวคำอธิฐานจิตก่อนตักบาตร/คณะสงฆ์แปรแถวบิณฑบาต
เวลา 08.30น. เสร็จพิธี

***อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

แชร์ข่าวนี้