เทคโนโลยีสารสนเทศ สวัสดีปีใหม่2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ สวัสดีปีใหม่2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ร่วมขอพรปีใหม่จาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องอธิการบดีฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

แชร์ข่าวนี้