E-Sport การแข่งขันวางกลยุทธ์ ARENA OF VALOR : ROV

E-Sport การแข่งขันวางกลยุทธ์ ARENA OF VALOR : ROV

งานแข่งขัน E-Sport การแข่งขันวางกลยุทธ์ ARENA OF VALOR : ROV

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประกาศผลการแข่งขัน

ติดตามผลการแข่งขันที่นี่ ==>  ตารางการแข่งขัน

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

แชร์ข่าวนี้