ติดต่อเรา

  • ที่อยู่: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  • โทรศัพท์: 044-611221 ต่อ 6621, 6622
  • อีเมล์: it@bru.ac.th
  • Working Days/Hours: จันทร์ – ศุกร์ / 8.00-16.30