ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ร่วมงานเลี้ยงส่งรุ่นพี่

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ร่วมงานเลี้ยงส่งรุ่นพี่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จะจัดทำโครงการเลี้ยงส่งรุ่นพี่ ขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ โดม BRU อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีมอบของที่ระลึกและเลี้ยงส่งรุ่นพี่ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้ และเป็นการกระตุ้นให้กำลังใจรุ่นน้องที่มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น โดยได้เห็นแบบอย่างและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

จึงขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งรุ่นพี่ ในวันและเวลาดังกล่าว

กำหนดการ งาน Good bye senior

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 16.30 – 21.00 น.

ณ โดม BRU อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กำหนดการ                          กิจกรรม

————————————————————————————————

16.30 – 17.00                        – ลงทะเบียน

17.00 – 17.30                        – พิธีเปิด

—————————————ดนตรี(30 น.)——————————————-

18.30 – 18.45                      – การแสดงปี 1

18.45 – 19.00                      – การแสดงปี 2

19.00 – 19.30                      – การประกวดการแต่งกาย

————————————-ดนตรี(30 น.)——————————————-

20.00 – 20.15                      – ตัวแทนปี 4 ขึ้นมากล่าวความรู้สึก

20.15 – 20.45                        – ประกาศผลรางวัล

20.50 – 21.00                        – พบปะสายรหัสและสนุกกับดนตรี

———————————————————————————————-

#หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

              ตรีมการจัดงาน ชุดราตรีหน้ากาก

แชร์ข่าวนี้