โครงการพิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการพิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จัดทำโครงการ พิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการนำดอกไม้ พวงมาลัย ไหว้อาจารย์พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือปรองดองซึ่งกันและกัน

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.30น. ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22 ชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรม

แชร์ข่าวนี้