ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / หัวข้ออบรม

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมภาพอบรม การเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML5 และ การเขียนแบบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา

... read more

รวมภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล

... read more

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

... read more

โครงการ”พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม”

... read more

รวมภาพคว้ารางวัลของไอที ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3

... read more

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เรื่อง การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

... read more

ไอที สาระน่ารู้

ข่าวสาร สาระน่ารู้ ทริป เทคนิค เกี่ยวกับไอที